6 par Converse.
6 par Converse jag har använt i vårt och torrt.
6 par Converse jag har skrattat och gråtit i.
6 par Converse jag älskar, nya som gamla.